Vrijzinnigen Heerde

Ruimte voor ontmoeting en inspiratie voor mensen van nu!
Ga naar de inhoud
Welkom op onze website. Via deze weg willen we u graag deelgenoot maken van alles wat zich binnen onze afdeling afspeelt.

Wie zijn wij? Vrijzinnigen Heerde is een vereniging van mensen die vrij en zinnig op zoek zijn naar de oervraag die ieder mens zichzelf weleens stelt: waarom zijn wij hier, waarom ben ik hier en wat is de zin van het of mijn leven.
Wij geven elkaar daarbij de ruimte. We zijn samen op zoek en niemand heeft alle wijsheid in pacht. Deze gedeelde zoektocht geeft ruimte en het verlangen om regelmatig bij elkaar te komen. Ook als het schuurt en het lastig is om je oude geloofswaarheden los te laten. Een nieuw paradigma creëren is makkelijker gezegd dan gedaan. Samen zoeken werpt dubbel licht op je vragen.

Wij proberen naast onze zoektocht aandacht te hebben voor elkaar. Voor wat er in ieders leven gebeurt aan moois en aan dingen die moeilijk of verdrietig zijn. Eenvoudig gezegd; wij hebben oog voor elkaar.
Het spreekt vanzelf dat wij open zijn naar ieders achtergrond. Van oudsher staan wij in de traditie van het vrijzinnig protestantisme en het religieus humanisme. Wij zijn echter geen kerk. Wij kennen geen dogma’s. Wij zoeken en vinden soms waarheden uit verschillende religieuze tradities. Uit boeken en geschriften die daarbij horen. Dat kan de Bijbel zijn, of de Veda’s, de leer van de Boeddha maar ook een modern boek, gedichten, teksten of gedachten van filosofen. Of wat de bezoeker zelf aandraagt. Het staat een ieder vrij om bij de eigen voorganger een ‘verzoek’ in te dienen aangaande je zoektocht.

Iedere veertien dagen is er een viering op de zondagmorgen. Daarbij gaan naast de eigen voorganger verschillende andere voorgangers voor. Ieder met een ‘eigen’ geluid. We drinken altijd koffie samen en kunnen dan napraten. Daarnaast zijn er thema-avonden tijdens het winterseizoen. En er is een halfjaarlijkse gespreksgroep. We kiezen samen een boek uit en bespreken dit gedurende vijf bijeenkomsten. Er valt nog veel meer over ons te zeggen en te schrijven. Wilt u echt meer weten dan bent u van harte welkom. De deur staat open, kom binnen!

Eerstvolgende vieringen:
  • 26 juli     Ineke Adriaansz, Kampen
  • 9 augustus     Etje Verhagen, Zwolle
  • 23 augustus     Ineke Adriaansz, Kampen
  • 6 september     Ineke Adriaansz, Kampen
  • 20 september    Ineke Adriaansz, Kampen
  • 4 oktober     Maria Bolijn, Apeldoorn
  • 18 oktober     Ineke Adriaansz, Kampen
Volg ons op Twitter!
Like ons op Facebook!

Ook in deze periode waarin de hele wereld door het Corona virus in vuur en vlam lijkt te staan, zijn er de vlogs van Ineke Adriaansz. In deze vlogs zal Ineke ons meenemen in de dingen welke haar bezig houden.
Wat is een Vlog? Een Vlog (een afkorting voor video weblog) is de benaming van een dagboek, bestaand uit videobeelden. Op de startpagina vindt u altijd de laatste vlog, klik hier voor het vlogarchief. Via deze link komt u bij ons Youtube kanaal.
Al jaren publiceert Aart Eilander onder de kop:  ' Wie kent nog .......ds. Barthold van Ginkel ', in Tweeluik en op deze website periodiek een artikel over deze bijzondere predikant. Onlangs was er de dertigste bijdrage en tevens de laatste. Wij vonden het een goed idee om deze artikelen te bundelen in 3 delen, zodat u ze nog eens eenvoudig kunt nalezen zonder alle afgelopen edities van tweeluik bij de hand te moeten hebben.  Klik hier voor alle uitgaven.

                                                             
Terug naar de inhoud